Невидима Крепост
Невидима Крепост
ЕП 04 • Урбанистичната консервация
0:00
-39:51

ЕП 04 • Урбанистичната консервация

С участието на арх. Цветомир Ценков, специалист в устройственото планиране на историческа градска среда.

СРЕД РУИНИТЕ И РАЗРУШЕНИЯТА НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА се заражда идеята за необходимостта от опазване на архитектурното наследство. Първоначално се говори само за отделни ценни сгради. След това – за сградата и нейната обкръжаваща среда. По-късно започват да се обръща внимание на градски ансамбли и градски ядра. В последните десетилетия идеята за архитектурното наследство се развива още и вече обхваща понятия като исторически градски пейзажи, характерни гледки и културни маршрути.

Появява се науката Урбанистична консервация, която има за задача да разпознае историческата градска ценност, да я опази и да начертае напътствия за бъдещо развитие.

Гост в епизод 04 е арх. Цветомир Ценков, специалист в устройственото планиране на историческа градска среда. Арх. Ценков обяснява понятието Урбанистична консервация разбираемо, без излишна теория, щедро, с много примери.

Абонирайте се за подкаста


Гост в епизода

Арх. Цветомир Ценков е експерт по архитектурна консервация и реставрация. Специализира в устройственото планиране на историческа градска среда. Той е възпитаник на френската школа Екол дьо Шайо към Националния институт за недвижимо културно наследство и е докторант към катедра История и теория на архитектурата в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София.

Арх. Ценков поддържа популярната фейсбук страница Археология в града, Archaeology as an element of the urban structure.


Цитати

Урбанистичната консервация е наука, която изучава градовете. Изучава процесите, които влияят върху формирането им, тяхната история, участниците и решенията, които са взимани през годините … Изучава структурата на града. Изучава изявените места. Изучава уличната мрежа, кварталите, големината на имотите, петната на отделните сгради. Прави анализ на връзката между частни пространства и публични пространства, между зелени територии, природни забележителности, култови места, които са в града или в близост до града … За мен урбанистичната консервация е техническа дисциплина, не е литературна дисциплина.

И се появи археология! Какво ще правим сега? Изненада! Пловдив, Стара Загора, Варна, София. Появи се археология! Откъде дойде тази археология? Разбира се, тя си е била там. Разбира се, всички очакват там да има археология. Археологията не е проблем, археологията е предимство. Това е моята гледна точка.

Възрожденските селища от години имат статут на архитектурни резервати. Моето мнение, е че в някои от тях е по-правилно новите намеси да използват традиционните технологии на 100%.


Теми

 • Дефиниция за урбанистична консервация [01:30]

 • 👻 Genius Loci, духът на мястото [03:50]

 • Как изглеждат чертежите? [05:35]

 • Еволюция за възприемане на архитектурното наследство [08:25]

 • Кой възлага проекти по урбанистична консервация? [09:35]

 • Наследството е ресурс за по-добра градска среда [11:15]

 • Археология в градската среда [12:40]

 • Случаят Ковачевица [23:45]

 • Случаят Брацигово [26:55]

 • Капана в Пловдив, Квартал в София, Шести участък в Габрово, Таляна във Варна, творческа зона Сава Силов в Стара Загора [32:40]

 • Богатството на историческата среда в България [38:05]

Записът е направен на 14.12.2022г.

0 Comments
Невидима Крепост
Невидима Крепост
Подкаст за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване.