Невидима Крепост
Невидима Крепост
Бонус ⭐ Случаят Несебър
1
Preview
0:00
-6:16

Бонус ⭐ Случаят Несебър

Продължение на ЕП 14 • Световното наследство на ЮНЕСКО.
1

ЧЕРВЕНАТА ЛАМПА светва за Несебър. В следствие на бурното презастрояване старият черноморски град е на път да загуби своята културна стойност. Компроментирана е връзката с околната природна среда. Автентичните къщи от народната архитектура са подменени с бутафория. Нарушена е специфичната многопластовост от различни цивилизации. Изгубен е приоритетът на средновековните църкви (на практика най-голямата ценност). В резултат, Несебър може да бъде отписан от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и България да стане за резил пред цивилизования свят.

Как стигнахме до тук и има ли надежда за Несебър?

Поканих проф. Тодор Кръстев да развие тази тема в по-голям детайл като продължение на ЕП 14 • Световното наследство на ЮНЕСКО. Той е почетен член на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места и от години следи развитието по „Случаят Несебър“.

Приятно слушане!


Защитник на крепостта

Бонус епизодите са само за Защитниците на Невидимата крепост - това са хората, които подкрепят подкаста с платен абонамент. Останалите могат да чуят само кратък откъс, free preview.

Станете Защитник, подкрепете Невидимата крепост и слушайте целя бонус епизод.


Темите

  • Несебър тръгва по лош път.

  • План за опазване и управление - успех и саботаж.

  • 🏗 Бурно ново строителство.

  • Проф. Кръстев изброява проблемите на националната система за опазване.

  • Съпоставка между Несебър и Котор в Черна гора.

  • Без реформи няма оптимизъм.


Цитати от госта

Комитетът за световно наследство изцяло приема плана за опазване и управление на Несебър, което е рядко срещано:

Предложихме план за действие с конкретни срокове, конкретни задачи, конкретни отговорници. Предложихме закон за Несебър […] Предложихме да има фонд, който акумулира всички средства, които могат да се насочат към опазването […] И предложихме също в този план да има междуведомствен орган, който да систематизира всички нива на управление. И разбира се, предложихме да има стимули за жителите, тъй като нашият закон е силно рестриктивен. Той казва, трябва да се опазва. Точка. Но никой няма облага от това, че неговият обект представлява паметник на културата.

Извънредната и универсална стойност на Несебър изчезва. Ето как:

Например, има една църква Света Богородица Елеуса, археологическа ценност, на северния бряг, всред една такава зелена зона, която беше превърната в паркинг. Ние предложихме, тя да си остане зелена зона, да се ликвидира паркинга и църквата да получи един добър контекст в рамките на стария град. В този период от време обаче, до църквата непосредствено в тази същата зелена зона изникна един пететажен хотел! Напълно в противоречие с плана. Напълно в противоречие с въведения мораториум. Тоест, има мораториум да няма ново строителство до приемане на плана, а кипи бурно ново строителство!

Въпреки всичко изброено, Комитетът за световно наследство взема политическото решение: Несебър да не влезе в Списъка на световното наследство в опасност:

Според мене беше грешка, защото ако държавата беше получила този шоков удар, така да се каже, тя можеше да излезе от своето състояние на будна кома по отношение не само на Несебър, а и на други ценности на България.


На корицата

Илюстрация: © Петър Петров

За корица на бонус епизода избрах една моя стара илюстрация (2019) на живописната фасада на църквата Св. Йоан Алитургетос, която е разположена на морския бряг на Несебър. Както казва и проф. Кръстев, тъкмо средновековните църкви са най-голямато богатство на старинния град и аз ще допълня, че те трябва да бъдат най-силно изявени. Като например, да стоят на корица на подкаст епизод.

Listen to this episode with a 7-day free trial

Subscribe to Невидима Крепост to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.

Невидима Крепост
Невидима Крепост
Подкаст за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване.