Невидима Крепост
Невидима Крепост
ЕП 02 • Каменните мостове в Родопите
0:00
-44:39

ЕП 02 • Каменните мостове в Родопите

С участието на арх. Иван Колев, член на Сдружение „Мещра - Традиционни знания и занаяти“.

КАМЕННИТЕ МОСТОВЕ ПРИСЪСТВАТ НЕИЗМЕННО в пейзажа на Родопите. Със своя колорит те се вписват хармонично в средата, а със своята гърбавина допълват силуета на планината. Създават поетично настроение и са рисувани в много картини и възпети в много легенди. Днес могат да се изброят над сто такива съоръжения в общините Кърджали и Смолян, които „прескачат“ всевъзможни потоци и реки. Строени са между XVII и XVIII век като утилитарни съоръжения за преминаването на търговски коли, камили и коне по керванджийските пътища. Мостовете са особен вид градеж; всеки има полза от тях. Те не създават конфликт, не изправят човек срещу човека и затова са символ на връзката и добруването. Най-известният сред тях, който е и най-добре запазен е страшният Дяволски мост над р. Арда.

Абонирайте се за подкаста


За госта

Снимка: Росина Пенчева

Арх. Иван Колев е проучвател на културното наследство от сдружение Мещра. Той е специалист в дейностите по консервация и реставрация на паметници на културата и проектант на ново строителство в историческа среда. Зад гърба си има много теренни мисии, където могат да бъдат открити и описани невероятни бисери на старинната архитектура.

Вижте неговите проекти на уебсайта му Black and white city


Цитати

Минималната ширина на моста е двама конника, натоварени с дисаги да могат да се разминат.

Мостовете като Дяволския мост, бидейки извън населени моста и по-рядко предмет на наблюдение пораждат легенди.

Няма нужда всички да сме облечени с носии, за да опазваме наследството. Това, което искаме да запазим е знанието за тези неща. Да имаме потенциала да го предадем, без задължително нуждата да го правим по същия начин. Опазването е потенциал за развитие, а не вкопчване в миналото.


Темите

  • Проектът „Каменни мостове в Родопите“ [01:37]

  • Кога са строени мостовете? [05:05]

  • Що за културно наследство е мостът? [09:10]

  • Дяволският мост и ЮНЕСКО? [12:45]

  • Архитектурния образ на мостовете в Родопите [16:00]

  • Конструкцията на моста: свод, стъпала, пармаклъци, вълнорези [20:18]

  • 🧱 Как се строят мостовете? С взаимопомощ! [25:25]

  • Резултатите от проекта: bridges.meshtrango.com [30:00]

  • Легенди [34:30]

  • За сдружение Мещра [39:19]

Записът е направен на 29.05.2022г.

0 Comments
Невидима Крепост
Невидима Крепост
Подкаст за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване.